Athena ve Poseidon

Athena; akıl ve sanat tanrıçası, denizler tanrısı Poseidon ile rekabet etmektedir. Her biri insanlığa en değerli ödülü vermekle göreve getirilmiştir, en büyük tanrı Zeus tarafından. Poseidon, Atina akropolünün üstünde tuzlu bir göl oluşturur.  Athena ise Aeropolis kapısında bir zeytin ağacı yetişmesini sağlar. Athena bu bitkinin insanlığın yaralarını iyi edecek bir merhem, lezzetli ve bol enerjili bir besin maddesi ve karanlıkları aydınlatacak bir alev olduğunu söyler.

Bunun üzerine Atina’nın yönetimini, denizden daha yararlı olan zeytin ağacını kendisine sunan Athena’ya verir. Persler, Atina’ya saldırdıklarında akropoldeki zeytin ağacını yakarlar, ne var ki, ağaç bir gecede tekrar filizlenip ölümsüzlüğünü kanıtlar. Bu akıllı ağaç, büyüyecek, ulu bir ağaca dönüşecektir. Meyvesini insanlar hem yiyecekler, hem de meyvesini sıkıp suyundan yararlanıp besleneceklerdir. Yağı yanıp ışık olacak, odunu ocakları ısıtacaktır. Her derde deva sıvısı yaralara derman, hastalara şifa olacaktır. Aynı zamanda o günden itibaren Yunanlılar’ın zeytin ağacı altında doğduklarına inanılır.